Reserve

La Diosa Taqueria

Miami Lakes

7321 Miami Lakes Dr Miami Lakes, FL 33014

Monday - Wednesday

12:00 - 23:00

Thursday

12:00 - 00:00

Friday - Saturday

12:00 - 2:00

Sunday

12:00 - 23:00

Reserve

La Diosa Taqueria

Calle 8

3458 SW 8th St, Miami, FL 33135

Monday

12:00 - 00:00

Tuesday - Wednesday

12:00 - 00:00

Thursday - Saturday

12:00 - 3:00

Sunday

12:00 - 00:00

* CALL US NOW 305-381-5095

* CALL US NOW 305-982-8214